dijous, 29 de novembre de 2007

La frase del dia...

"Sense el tot no es pot entendre la part.
Sense la part no es pot entendre el tot"
(Gordon Hamilton)

dita avui a la classe de Fonaments.