dijous, 29 de novembre del 2007

La frase del dia...

"Sense el tot no es pot entendre la part.
Sense la part no es pot entendre el tot"
(Gordon Hamilton)

dita avui a la classe de Fonaments.

La ment fa males passades...

1. Llegir d'esquerra a dreta.
2. Tapa el dibuix i digues els noms que sortien.
3. Ara digues els colors, es comença a complicar oi???